Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet, internet

Vaše IP adresa je: 54.81.150.27
GDPR

Vážení členové, 25. 5. 2018 začlo platit nařízení Evropské unie GDPR (angl. General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů, které nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR. 

Potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty PVfree.

25. 05. 2018

Posílení AP Otaslavice

Během minulého týdne se nám podařilo posílit konektivitu na AP Otaslavice novým spojem RAY.

Tímto nabízíme vyšší stabilitu a rychlost pro naše členy připojené na tomoto vysílačí, který je hlavní přípoj pro celé Otaslavice, Brodek a Vincencov.

Vaše PVfree.net

01. 11. 2017

SČ 2017

Dnes byl vložen na naše stránky Zápis ze Schůze členů a nově schválené Stanovy spolku

10. 10. 2017

Nové AP Dětkovice a Vranovice

Proběhla výstavba vysílačů Dětkovice obecní bytovka č. 14 a Vranovice obecní bytovka č. 80. Na vysílačích jsou sektory MIMO AC od Ubiquiti. Možnost připojení pouze zařízením Ubiquiti M5 AC.

Vaše PVfree.net

09. 10. 2017

Modernizace vysílače Určice 3

Proběhla modernizace vysílače Určice 3, na kterém byly přidány nové sektory MIMO od Ubiquiti. Všem členům se zařízením Ubiquiti byla automaticky navýšena rychlost.

Tímto jsme docíli vyšší stability a rychlosti pro naše členy.

Vaše PVfree.net

22. 09. 2017

všechny novinky

Svobodné sítě - FreeNet Liberec

Poměrně nevelká svobodná síť se nachází v Liberci.

FreeNet Liberec je občanské sdružení asi 280 členů, v zahraničí vystupuje pod zkratkou ITF (Information Technology Freedom). Stránky sdružení se nacházejí na této adrese. Z mapy je možno odvodit, že je pokryta pouze část středu města a některé okrajové části, počet AP je 27.

Nejvyšším orgánem sdružení je jednou ročně svolávaná valná hromada, podmínkou je konání na území města Liberce. V běžném životě řídí sdružení devítičlenná rada, která ze svého středu volí předsedu - statutárního zástupce sdružení. Kontrolní činnost zajišťují členové kontrolní komise. Jako expertní poradní orgány je možné zakládat odborné komise.

Člen platí pravidelný měsíční příspěvek (500 Kč), při vstupu se platí jednorázová vratná vstupní kauce a příspěvek na technologii (500 Kč). Příspěvky není možno hradit v hotovosti (patrně z bezpečnostních důvodů). Členovo zařízení musí odsouhlasit rada, doporučená zařízení je možno najít na neveřejném fóru. Je definována role správců, kteří odpovídají za společná zařízení.

Nový člen nejprve posílá žádost o připojení, kde mimo jiné uvede, zda je schopen se připojit svépomocí, s částečnou pomocí nebo plnou pomocí správců. Připojení je možné teprve po konzultaci se správcem příslušného AP. O vzniku členství rozhoduje rada.

Na webu na adrese http://joomla.lbcfree.net/ je možno najít základní údaje - dokumenty sdružení, jak se připojit (včetně mapy města) a časté dotazy. Poměrně  dobře jsou na webu zpracovány kontakty, kde je uveden e-mail nebo je možno poslat zprávu přímo z webu. Další částí webu jsou články, které ale nejsou vydávány zrovna často. Jednotlivé přípojné body je možno najít na konkrétních mapkách jejich okolí. Člen může na serveru sdružení publikovat své osobní stránky v prostoru o max. 100 MB a má přístup do členské části serveru (kde je například diskusní fórum, jež je pro veřejnost nedostupné). Konektivita do internetu je v kapacitě 50 Mbit.