Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet, internet

Vaše IP adresa je: 54.81.150.27
GDPR

Vážení členové, 25. 5. 2018 začlo platit nařízení Evropské unie GDPR (angl. General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů, které nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR. 

Potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty PVfree.

25. 05. 2018

Posílení AP Otaslavice

Během minulého týdne se nám podařilo posílit konektivitu na AP Otaslavice novým spojem RAY.

Tímto nabízíme vyšší stabilitu a rychlost pro naše členy připojené na tomoto vysílačí, který je hlavní přípoj pro celé Otaslavice, Brodek a Vincencov.

Vaše PVfree.net

01. 11. 2017

SČ 2017

Dnes byl vložen na naše stránky Zápis ze Schůze členů a nově schválené Stanovy spolku

10. 10. 2017

Nové AP Dětkovice a Vranovice

Proběhla výstavba vysílačů Dětkovice obecní bytovka č. 14 a Vranovice obecní bytovka č. 80. Na vysílačích jsou sektory MIMO AC od Ubiquiti. Možnost připojení pouze zařízením Ubiquiti M5 AC.

Vaše PVfree.net

09. 10. 2017

Modernizace vysílače Určice 3

Proběhla modernizace vysílače Určice 3, na kterém byly přidány nové sektory MIMO od Ubiquiti. Všem členům se zařízením Ubiquiti byla automaticky navýšena rychlost.

Tímto jsme docíli vyšší stability a rychlosti pro naše členy.

Vaše PVfree.net

22. 09. 2017

všechny novinky

Svobodné sítě - KHnet.info Kutná Hora

Další zajímavá svobodná síť s propracovaným systémem fungování sdružení se nachází v Kutné Hoře.

Informace z 03/2010: KHnet.info je občanské sdružení, které v současnosti má cca 2300 členů. Napočítal jsem 174 přístupových bodů. Webovou prezentaci najdete na této adrese.

Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada svolávaná jedenkrát ročně. Výkonným orgánem je Rada (3-7 členů, funkční období 3 roky). Statutárním zástupcem sdružení je předseda (člen Rady, 4 roky), kontrolu provádí Kontrolní komise (1 rok). Jako poradní orgán Rady existuje Technická komise, která řídí rozvoj a provoz sítě a informuje o tom členy sdružení. Dále Rada jmenuje Pracovní skupiny a přijímá Zaměstnance sdružení (např. sekretářka). Dokumenty sdružení jsou vypracovány s maximální stručností a srozumitelností.

Člen může být řádný nebo přidružený (ve stejné domácnosti s řádným členem), členy přijímá rada. Člen má povinnost navštěvovat pravidelně www stránky sdružení.

Měsíční příspěvek na využívání internetu a služeb sítě do počtu 14 počítačů člena činí 340 Kč, při 15 a více počítačích pak 2490 Kč. Další pravidelný příspěvek na náklady spojené s organizací je 120 Kč ročně, hotovostní platba na pokladně sdružení je zpoplatněna částkou 10 Kč. Vstupní členský příspěvek je do 14 počítačů 800 Kč, 15 a výše počítačů pak 5000 Kč. Neplatičům je blokován přístup na internet, seznam blokovaných (i z důvodu šíření virů) je zveřejněn na stránkách sdružení. Hrozí i vyloučení ze sdružení pro neplacení příspěvků.

Pro on-line komunikaci se používá Jabber. Hlášení poruch se provádí telefonicky na hot-line nebo Jabberem. Zařízení pro připojení nabízí sdružení nebo si je může člen pořídit sám, ale pak podléhá schválení Technickou komisí. Připojení je možné realizovat prostřednictvím připojovatele sdružení (dodá zařízení podle domluvy s budoucím členem, nainstaluje SW, provede nastavení a ověří funkčnost) nebo jako samopřipojovatel, vždy je třeba předem kontaktovat správce sítě (telefonicky), lze též využít informační služby poskytované dvěma prodejnami IT ve městě. Při vybudování LAN s více jak 10 přípojkami je možno jmenovat jednoho připojeného jako správce, ten potom neplatí příspěvky. Existuje instituce správce serverů, které jmenuje rada. Síť spravuje řada správců, z nichž každý má na starosti určitý node.

Web běží na adrese www.khnet.info, je realizován v systému phpRS. K dispozici je poměrně přehledné diskusní fórum, které ale není příliš využíváno. Základní informace o sdružení a pár návodů jsou soustředěny do wiki. KHnet.info má vlastní ústřednu pro IP-telefonování. Existuje e-mailová služba s webmailovým rozhraním a fotogalerie. Připojení k internetu je řešeno linkou 300 Mbit přes Sloane Park, ve výstavbě je 1Gbit.