Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet, internet

Vaše IP adresa je: 54.159.85.193
Posílení AP Otaslavice

Během minulého týdne se nám podařilo posílit konektivitu na AP Otaslavice novým spojem RAY.

Tímto nabízíme vyšší stabilitu a rychlost pro naše členy připojené na tomoto vysílačí, který je hlavní přípoj pro celé Otaslavice, Brodek a Vincencov.

Vaše PVfree.net

01. 11. 2017

SČ 2017

Dnes byl vložen na naše stránky Zápis ze Schůze členů a nově schválené Stanovy spolku

10. 10. 2017

Nové AP Dětkovice a Vranovice

Proběhla výstavba vysílačů Dětkovice obecní bytovka č. 14 a Vranovice obecní bytovka č. 80. Na vysílačích jsou sektory MIMO AC od Ubiquiti. Možnost připojení pouze zařízením Ubiquiti M5 AC.

Vaše PVfree.net

09. 10. 2017

Modernizace vysílače Určice 3

Proběhla modernizace vysílače Určice 3, na kterém byly přidány nové sektory MIMO od Ubiquiti. Všem členům se zařízením Ubiquiti byla automaticky navýšena rychlost.

Tímto jsme docíli vyšší stability a rychlosti pro naše členy.

Vaše PVfree.net

22. 09. 2017

Posílení a modernizace AP Kralice na Hané

Před pár dny se nám povedlo posílit novým uplinkem vysílač Kralice na Hané (zámek) a zároveň celý vysílač zmodernizovat na nejnovější technologii MIMO.

Byly přidány dva nové sektory, na které je možné se připojit zařízením Ubiquiti.

Vaše PVfree.net

16. 08. 2017

všechny novinky

Svobodné sítě - NERANET Neratovice

Síťové sdružení se specifickou organizací řízení najdeme v Neratovicích.

Nejvyšším orgánem sdružení je valné shromáždění stálých členů, volí předsedu, místopředsedu a ostatní (blíže nespecifikované) funkce řídící sdružení. Členství rozlišuje instituci stálého člena (privilegované) a řadového člena (platné jeden rok, na valném shromáždění má pouze poradní hlas). Stálí členové platí roční příspěvky 200 Kč, ostatní členové minimálně 50 (aktuálně 300) Kč měsíčně a jednou za tři roky zvláštní členský příspěvek, jehož výši stanoví valné shromáždění. Vstupní poplatek činí 1500 Kč. Nicméně nejnovější valná hromada (patrně) odsouhlasila stanovy nové, kde je definováno jednotné členství (dočasné členství jen pro připojení přes hotspot), nejvyšším orgánem sdružení je schůze členů, statutárním orgánem je rada, která volí předsedu, existují odborné komise a kontrolní komise. Jelikož vyvěšeny jsou na webu jak stanovy staré, tak stanovy nové, nelze z pohledu nezúčastněného pozorovatele přesně rozlišit, co vlastně platí.

Připojení do sítě je záležitostí člena, sdružení v této oblasti neposkytuje žádné služby, pouze je možné požádat stávajícího člena o radu. Levné WiFi karty bez regulace signálu nejsou přípustné, konkrétní zařízení nejsou předepsána, pouze doporučena. Připojení sítě do internetu má kapacitu 10 Mbit. Pro kontakt se sdružením je možno použít mail, existuje i telefonní infolinka.

Nepříliš bohatý web obsahuje pouze několik článků. O dění na síti se pokouší informovat diskusní fórum na bázi phpBB, jeho využití ale zatím není příliš velké. Další služby (LMS, USERPANEL) jsou určeny pouze pro registrované uživatele. Avizována je i wiki, pokus o její otevření z internetu ale končí neúspěšně. Dle stavu webu a jeho služeb lze usoudit, že celá prezentace je teprve ve stádiu zrodu, takže se dá předpokládat, že chybějící informace budou postupně doplňovány.