Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet, internet

Vaše IP adresa je: 54.226.55.151
Posílení AP Otaslavice

Během minulého týdne se nám podařilo posílit konektivitu na AP Otaslavice novým spojem RAY.

Tímto nabízíme vyšší stabilitu a rychlost pro naše členy připojené na tomoto vysílačí, který je hlavní přípoj pro celé Otaslavice, Brodek a Vincencov.

Vaše PVfree.net

01. 11. 2017

SČ 2017

Dnes byl vložen na naše stránky Zápis ze Schůze členů a nově schválené Stanovy spolku

10. 10. 2017

Nové AP Dětkovice a Vranovice

Proběhla výstavba vysílačů Dětkovice obecní bytovka č. 14 a Vranovice obecní bytovka č. 80. Na vysílačích jsou sektory MIMO AC od Ubiquiti. Možnost připojení pouze zařízením Ubiquiti M5 AC.

Vaše PVfree.net

09. 10. 2017

Modernizace vysílače Určice 3

Proběhla modernizace vysílače Určice 3, na kterém byly přidány nové sektory MIMO od Ubiquiti. Všem členům se zařízením Ubiquiti byla automaticky navýšena rychlost.

Tímto jsme docíli vyšší stability a rychlosti pro naše členy.

Vaše PVfree.net

22. 09. 2017

Posílení a modernizace AP Kralice na Hané

Před pár dny se nám povedlo posílit novým uplinkem vysílač Kralice na Hané (zámek) a zároveň celý vysílač zmodernizovat na nejnovější technologii MIMO.

Byly přidány dva nové sektory, na které je možné se připojit zařízením Ubiquiti.

Vaše PVfree.net

16. 08. 2017

všechny novinky

AP Smržická v Kostelci na technologii MIMO

Dnes byl přidán na AP Smržická v Kostelci na Hané sektor MIMO mířící na západ.
SSID: smrzicka5N.pvfree.net

Výhody technologie MIMO (Multiple Input - Multiple Output):
Zvýšení signálového zisku oproti situaci kdyby MIMO nebylo použito. K tomuto zlepšení dochází jak v situacích s vícenásobnými odrazy (typicky vnitřní sítě v budovách) tak i při spojeních na přímou viditelnost.

Příklady dle originálních testů firmy Atheros vyjadřují průměrné zlepšení díky redukci odrazů signálu a jeho výrazně lepší spektrální rekonstruovatelnosti.

a) Spojení mezi standardním zařízením 802.11 a MIMO 802.11:
- při spojení na přímou viditelnost se zvětší přenosový zisk trasy o 3 dB
- při spojení v místnostech se přenosový zisk zvýší o 3-6 dB

b) Spojení mezi dvěma zařízeními MIMO 802.11: 
- při spojení na přímou viditelnost se zvětší přenosový zisk trasy o 6 dB 
- při spojení v místnostech se přenosový zisk zvýší o 6-9 dB

Popsané zvýšení zisku se týká jen zisku díky kombinaci na příjmových anténách a nebere do úvahy další zisk díky kombinaci vysílajících antén.

Podotýkáme, že každé zvýšení zisku trasy o 3 dB znamená zvýšení signálu na dvojnásobek a v praxi to znamená rovněž zvýšení signálové rychlosti téměř dvojnásobně (rozuměj přechod z modulace s nižší přenosovou rychlostí na vyšší dovolenou rychlost).