Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet, internet

Vaše IP adresa je: 34.200.218.187
Schůze členů 2019

Vážení členové v sekci Dokumenty PVfree, byl vložen zápis ze Schůze členů 2019

Váš PVfree.net

10. 09. 2019

Schůze členů 2018

Vážení členové v sekci Dokumenty PVfree jsou nyní nové Stanovy a Finanční řád schválené na SČ 2018.

Byl vložen i zápis ze Schůze členů 2018

Váš PVfree.net

02. 10. 2018

GDPR

Vážení členové, 25. 5. 2018 začlo platit nařízení Evropské unie GDPR (angl. General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů, které nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR. 

Potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty PVfree.

25. 05. 2018

Posílení AP Otaslavice

Během minulého týdne se nám podařilo posílit konektivitu na AP Otaslavice novým spojem RAY.

Tímto nabízíme vyšší stabilitu a rychlost pro naše členy připojené na tomoto vysílačí, který je hlavní přípoj pro celé Otaslavice, Brodek a Vincencov.

Vaše PVfree.net

01. 11. 2017

SČ 2017

Dnes byl vložen na naše stránky Zápis ze Schůze členů a nově schválené Stanovy spolku

10. 10. 2017

všechny novinky

AP Smržická v Kostelci na technologii MIMO

Dnes byl přidán na AP Smržická v Kostelci na Hané sektor MIMO mířící na západ.
SSID: smrzicka5N.pvfree.net

Výhody technologie MIMO (Multiple Input - Multiple Output):
Zvýšení signálového zisku oproti situaci kdyby MIMO nebylo použito. K tomuto zlepšení dochází jak v situacích s vícenásobnými odrazy (typicky vnitřní sítě v budovách) tak i při spojeních na přímou viditelnost.

Příklady dle originálních testů firmy Atheros vyjadřují průměrné zlepšení díky redukci odrazů signálu a jeho výrazně lepší spektrální rekonstruovatelnosti.

a) Spojení mezi standardním zařízením 802.11 a MIMO 802.11:
- při spojení na přímou viditelnost se zvětší přenosový zisk trasy o 3 dB
- při spojení v místnostech se přenosový zisk zvýší o 3-6 dB

b) Spojení mezi dvěma zařízeními MIMO 802.11: 
- při spojení na přímou viditelnost se zvětší přenosový zisk trasy o 6 dB 
- při spojení v místnostech se přenosový zisk zvýší o 6-9 dB

Popsané zvýšení zisku se týká jen zisku díky kombinaci na příjmových anténách a nebere do úvahy další zisk díky kombinaci vysílajících antén.

Podotýkáme, že každé zvýšení zisku trasy o 3 dB znamená zvýšení signálu na dvojnásobek a v praxi to znamená rovněž zvýšení signálové rychlosti téměř dvojnásobně (rozuměj přechod z modulace s nižší přenosovou rychlostí na vyšší dovolenou rychlost).