Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet

Vaše IP adresa je: 44.211.26.178
Schůze členů 2023

Vážení členové, v sekci Dokumenty PVfree byl vložen zápis ze Schůze členů 2023

Váš PVfree.net

20. 09. 2023

Schůze členů 2022

Vážení členové, v sekci Dokumenty PVfree byl vložen zápis ze Schůze členů 2022

Váš PVfree.net

12. 09. 2022

Schůze členů 2022

V sekci Dokumenty PVfree byl přidán nový Finanční řád 2022 platný od 1. 1. 2023.

Zvýšení členského příspěvku na 320,- Kč je platné od 1. 1. 2023.

12. 09. 2022

Schůze členů 2021

Vážení členové, v sekci Dokumenty PVfree byl vložen zápis ze Schůze členů 2021

Váš PVfree.net

15. 09. 2021

AP Skalka

Ahoj,
v sobotu proběhne oprava elektroinstalace.
Práce budou budou prováděny v době 9-11 h.
Za výpadek se omlouváme.

Děkujeme za pochopení.
PVfree.net, z. s.

20. 04. 2021

všechny novinky

Kdo jsme a co děláme

Kdo jsme a co děláme

Aby spolu mohli lidé komunikovat prostřednictvím počítačů, musí být tyto počítače zapojeny do počítačové sítě. Největší počítačovou sítí je internet. Bohužel s rozmachem internetu tuto síť prostoupila silná komercionalizace a nesvoboda. Internet se stal obchodem, ve kterém jde jen o peníze, a tím se použitelnost tohoto informačního média rapidně snižuje.

 

Objevila se tu ale skupina lidí, kterým tento způsob vývoje nevyhovuje. Tato skupina lidí si chce data přenášet mezi sebou takovou rychlostí, jakou jim dovolí technické prostředky, nikoliv jakou jim dovolí komerční poskytovatel připojení (provider). Nehodlají poslouchat reklamní slogany, nechtějí se upisovat smlouvami za používání internetu s několikaměsíčními výpovědními lhůtami a nehodlají akceptovat omezování či kontrolování svojí komunikace.

 

Také v Prostějově se parta nadšených lidí rozhodla realizovat myšlenky svobodné sítě a začala budovat první spoje. Pak už ale bylo třeba zastřešit tyto snahy pro rostoucí zájem a proto vzniklo občanské sdružení PVfree.net ,dle nového občanského zákoníku přeměněno od r. 2014 na  zapsaný spolek PVfree.net.

 

Naším cílem je nejen funkční síť po Prostějově, ale i vzájemné propojení mezi vesnicemi. Proto si také myslíme, že je výhodnější, aby obce samy budovaly vlastní síť a neupisovaly se komerčním poskytovatelům připojení, kteří jim svážou ruce dlouhodobými smlouvami. Naopak vlastnictví nebo spoluvlastnictví sítě umožní svobodnou volbu poskytovaných služeb.

 

Naše síť je zcela transparentní a každý člen ji může svobodně využívat v rámci společných provozních pravidel a pravidel slušného chování.

 

Základ naší infrastruktury tvoří pojítka v pásmech 80GHz, 60GHz, 24GHz, 18GHz, 10GHz a 5GHz. Jako první v Prostějově a Určicích jsme zprovoznili vlastní optickou datovou síť. Přístupové brány sítě jsou napojeny na uzel Vodafone přes optickou datovou síť.

Prostřednictvím Vodafone je dále zajišťována mezinárodní konektivita.

Spolek PVfree.net z.s. je dále členem RIPE NCC, který je správcem veřejných IP adres v evropském regionu. Celá naše síť je v současné době připojena dvěma nezávislými optickými kanály rychlostí 1x 10Gbit FD a 1x 10Gbit FD, kterou lze kdykoliv flexibilně dle potřeb navýšit.

Jsme hrdí na to, co jsme od roku 2003 ve svém volném čase vytvořili. Velmi by nás mrzelo, kdybyste nás považovali jen za pouhého dalšího "komerčního poskytovatele". Není tajemstvím, že naše aktivity v dřevních dobách rozvoje donutily právě komerční poskytovatele k tomu, aby snížili svoje vyděračské ceny na finančně únosnou hladinu a připojení se nejen v našem regionu stalo finančně mnohem přístupnějším širokým masám obyvatel. 

Celorepublikové aktivity freenetových spolků také významně pomohly k tomu, že se český internet stal dostupnější a i k tomu, že patří ke špičkám v rychlosti ve srovnání se světem.

 

Pokud se k nám chcete přidat, navštivte nás v provozní době na klubovně nebo postupujte dle pokynů na webu.

 

Využití připojení je jednou z mnoha výhod členství:

 • Připojení k moderní bezdrátové síti.
 • Připojení k moderní optické síti.
 • Přístup k internetu bez závazků.
 • Možnost různých školení pro členy spolku.
 • Rozvoj komunitního života v regionu.
 • Podpora škol, knihoven a neziskových organizací.
 • Internetová televize sledovanitv.cz pro členy zdarma
 • Telefonická a osobní poradna na klubovně spolku
 • Možnost umístění vlastních serverů, nebo vytvoření virtuálních serverů u nás na serverovně
 • Diskuzní forum, chat Discord
 • Zapůjčení HW, projektoru atd.
 • 3D tiskárna na klubovně
 • Možnost využití prostor klubovny

 

Možnosti pro uživatele s technickými zájmy:

 • Přístup k moderním bezdrátovým technologiím (2,4 - 5 - 10 - 17 - 24 - 60 - 80GHz).
 • Přístup k moderním optickým technologiím na optické síti.
 • Administrace serverů a routerů s OS Linux.
 • Administrace routerů a bezdrátových zařízení Mikrotik, Ubiquiti apod.
 • Školení správců sítě pro zájemce o komplexní znalosti.

 

Další příležitosti pro členy:

 • Společenské setkávání Letní den s Freenetem , Kotlíkový guláš, Schůze členů
 • Každý pracovní den od 8:00 do 9:00 a každou středu od 15:00 do 17:00 je možnost návštěvy klubovny, zde můžete získat informace, promluvit se správci atd.
 • Každoroční Schůze členů (dříve Valná hromada).
 • Školení pro členy spolku.
 • Možnost účastnit se výstavby a údržby naší společné sítě.

 

Celá komunita PVfree.net čítá aktuálně asi 2300 členů. Neustále vedeme členy ke spolupráci a vstřícnosti či vzájemné pomoci. Je běžné, že si mezi sebou tykáme, stejně jako např. radioamatéři či členové Sokola, a přesto zachováváme vzájemnou úctu a slušnost. I takto spontánně dáváme najevo, že jsme si ve svých zájmech a možnostech rovni, záleží jen na aktivitě každého člena, jak chce příležitosti k vlastnímu rozvoji i rozvoji komunity využít.

 

... a kdo nejsme

   PVfree.net rozhodně není poskytovatelem veřejných služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Jako spolek neposkytujeme komerčně Internet a případné služby s tím související (instalace, servis, garance rychlosti připojení či dostupnosti apod.). Rovněž u nás nehledej smlouvu o poskytování služeb.

Pokud takové služby očekáváš nebo dokonce vyžaduješ, zvol možná raději možnost klasického zákaznického vztahu s některým komerčním poskytovatelem. Nicméně, řadu těchto služeb poskytují naši členové na vysoké úrovni, ale je to věc mimo řídící vliv spolku a výhradně jen na domluvě s těmito členy.

 

Předtím, než se rozhodneš připojit do sítě a stát se členem spolku se všemi právy a povinnostmi, přečti si prosím Stanovy a vnitřní Řády (k nalezení v sekci Dokumenty). Předejdeme tak případným nedorozuměním.