Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet, internet

Vaše IP adresa je: 3.231.220.225
Schůze členů 2019

Vážení členové v sekci Dokumenty PVfree, byl vložen zápis ze Schůze členů 2019

Váš PVfree.net

10. 09. 2019

Schůze členů 2018

Vážení členové v sekci Dokumenty PVfree jsou nyní nové Stanovy a Finanční řád schválené na SČ 2018.

Byl vložen i zápis ze Schůze členů 2018

Váš PVfree.net

02. 10. 2018

GDPR

Vážení členové, 25. 5. 2018 začlo platit nařízení Evropské unie GDPR (angl. General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů, které nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR. 

Potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty PVfree.

25. 05. 2018

Posílení AP Otaslavice

Během minulého týdne se nám podařilo posílit konektivitu na AP Otaslavice novým spojem RAY.

Tímto nabízíme vyšší stabilitu a rychlost pro naše členy připojené na tomoto vysílačí, který je hlavní přípoj pro celé Otaslavice, Brodek a Vincencov.

Vaše PVfree.net

01. 11. 2017

SČ 2017

Dnes byl vložen na naše stránky Zápis ze Schůze členů a nově schválené Stanovy spolku

10. 10. 2017

všechny novinky

Diagnostika DHCP

DHCP (anglicky Dynamic Host Configuration Protocol) je v informatice název protokolu z rodiny TCP/IP nebo označení odpovídajícího serveru DHCP či klienta.
Používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové sítě. Server DHCP přiděluje klientským počítačům pomocí protokolu DHCP zejména IP adresu, masku sítě, implicitní bránu a adresu serveru DNS. Platnost přidělených údajů je omezená, proto je na počítači spuštěn klient DHCP, který jejich platnost prodlužuje.Protokol DHCP umožňuje prostřednictvím serveru DHCP nastavovat stanicím v počítačové síti sadu parametrů nutných pro komunikaci pomocí protokolu IP (tj. využívat rodinu protokolů TCP/IP). Umožňuje předávat i doplňující a uživatelsky definované parametry. Významným způsobem tak zjednodušuje a centralizuje správu počítačové sítě (například při přidávání nových stanic, hromadné změně parametrů nebo pro skrytí technických detailů před uživateli). Servery DHCP mohou být sdruženy do skupin, aby bylo přidělování adres odolné vůči výpadkům. Pokud klientské zařízení některým parametrům nerozumí, ignoruje je.

Typicky se pomocí DHCP nastavují tyto parametry:

  • IP adresa
  • maska sítě
  • výchozí brána (anglicky default gateway)
  • server DNS (seznam jedné nebo více IP adres serverů DNS)

a další údaje, např. servery pro NTP, WINS atd.

IP adresa může být stanici přidělena několika způsoby:

Ruční nastavení
V tomto případě správce sítě nevyužívá serveru DHCP a konfiguraci jednotlivých stanic zapisuje jednotlivě přímo do konfigurace jednotlivých stanic. V naší síti se povoluje spíše výjimečně.
Statická alokace
Server DHCP obsahuje seznam adres MAC a k nim příslušným IP adres. Pokud je žádající stanice v seznamu, dostane vždy přidělenu stejnou pevně definovanou IP adresu. Seznam adres MAC a k nim přiřazených IP adres udržuje informační systém FreeNetIS.
Dynamická alokace
Správce sítě na serveru DHCP vymezí rozsah adres, které budou přidělovány stanicím, které nejsou registrovány. Takové přidělení adresy je pouze dočasné a má význam jen do doby, než uživatel svoje zařízení registruje do FreeNetISu a následně jeho provoz povolí některý ze správců.

 

Jak zjistíš, že je tvoje adresa přidělena ze serveru DHCP, nebo nastavena ručně?

V příkazovém řádku zadej příkaz ipconfig /all  a stiskni Enter.

Ve vypsaných parametrech najdi řádek DHCP povolen (DHCP enable) a u něj je info, zda je povolen nebo zakázán Ano/Ne (Yes/No)

 

dhcp

 

Jak nastavit adaptéry počítače v systému Windows najdete v sekci  "Poradna"  -->  "Tech PC a NB".

 

 

2015 © catman