Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet, internet

Vaše IP adresa je: 54.166.153.192
Posílení a modernizace AP Kralice na Hané

Před pár dny se nám povedlo posílit novým uplinkem vysílač Kralice na Hané (zámek) a zároveň celý vysílač zmodernizovat na nejnovější technologii MIMO.

Byly přidány dva nové sektory, na které je možné se připojit zařízením Ubiquiti.

Vaše PVfree.net

16. 08. 2017

Plánovaný výpadek internetu

V úterý 15. 8. 2017 dojde v ranních hodinách k výměně páteřních switchů. Výměna by měla trvat 1-2 hod. Po tuto dobu se nepůjde připojit k internetu.

Děkujeme za pochopení
PVfree.net

14. 08. 2017

Posílení AP Určice a Žešov

Během tohoto a minulého týdne se nám podařilo posílit konektivitu na AP Žešov a AP Určice1 novými spoji RAY.

Tímto nabízíme vyšší stabilitu a rychlost pro naše členy připojené na těchto vysílačích.

Vaše PVfree.net

14. 06. 2017

AP Sladkovského na optice!

Dnešním dnem se nám podařilo přepojit AP Sladkovského v Prostějově na páteřní optický kabel.

Tímto krokem se našim členům na tomto AP zvedne rychlost na 55 MBit.

Přejeme našim členům v této lokalitě příjemné využívání všech výhod našeho spolku.

Vaše PVfree

22. 05. 2017

Otaslavice nové AP

Dnes se nám podařilo zprovoznit nové AP v Otaslavicích.

SSID: ota4.pvfree.net

Připojení je možné pouze zařízením Ubiquiti.

Sektor je orientován na východ.

Umístění AP je na domě č. 144 nad školou.

Vaše PVfree.net

06. 04. 2017

všechny novinky

Diagnostika DHCP

DHCP (anglicky Dynamic Host Configuration Protocol) je v informatice název protokolu z rodiny TCP/IP nebo označení odpovídajícího serveru DHCP či klienta.
Používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové sítě. Server DHCP přiděluje klientským počítačům pomocí protokolu DHCP zejména IP adresu, masku sítě, implicitní bránu a adresu serveru DNS. Platnost přidělených údajů je omezená, proto je na počítači spuštěn klient DHCP, který jejich platnost prodlužuje.Protokol DHCP umožňuje prostřednictvím serveru DHCP nastavovat stanicím v počítačové síti sadu parametrů nutných pro komunikaci pomocí protokolu IP (tj. využívat rodinu protokolů TCP/IP). Umožňuje předávat i doplňující a uživatelsky definované parametry. Významným způsobem tak zjednodušuje a centralizuje správu počítačové sítě (například při přidávání nových stanic, hromadné změně parametrů nebo pro skrytí technických detailů před uživateli). Servery DHCP mohou být sdruženy do skupin, aby bylo přidělování adres odolné vůči výpadkům. Pokud klientské zařízení některým parametrům nerozumí, ignoruje je.

Typicky se pomocí DHCP nastavují tyto parametry:

  • IP adresa
  • maska sítě
  • výchozí brána (anglicky default gateway)
  • server DNS (seznam jedné nebo více IP adres serverů DNS)

a další údaje, např. servery pro NTP, WINS atd.

IP adresa může být stanici přidělena několika způsoby:

Ruční nastavení
V tomto případě správce sítě nevyužívá serveru DHCP a konfiguraci jednotlivých stanic zapisuje jednotlivě přímo do konfigurace jednotlivých stanic. V naší síti se povoluje spíše výjimečně.
Statická alokace
Server DHCP obsahuje seznam adres MAC a k nim příslušným IP adres. Pokud je žádající stanice v seznamu, dostane vždy přidělenu stejnou pevně definovanou IP adresu. Seznam adres MAC a k nim přiřazených IP adres udržuje informační systém FreeNetIS.
Dynamická alokace
Správce sítě na serveru DHCP vymezí rozsah adres, které budou přidělovány stanicím, které nejsou registrovány. Takové přidělení adresy je pouze dočasné a má význam jen do doby, než uživatel svoje zařízení registruje do FreeNetISu a následně jeho provoz povolí některý ze správců.

 

Jak zjistíš, že je tvoje adresa přidělena ze serveru DHCP, nebo nastavena ručně?

V příkazovém řádku zadej příkaz ipconfig /all  a stiskni Enter.

Ve vypsaných parametrech najdi řádek DHCP povolen (DHCP enable) a u něj je info, zda je povolen nebo zakázán Ano/Ne (Yes/No)

 

dhcp

 

Jak nastavit adaptéry počítače v systému Windows najdete v sekci  "Poradna"  -->  "Tech PC a NB".

 

 

2015 © catman