Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet, internet

Vaše IP adresa je: 34.200.218.187
Schůze členů 2019

Vážení členové v sekci Dokumenty PVfree, byl vložen zápis ze Schůze členů 2019

Váš PVfree.net

10. 09. 2019

Schůze členů 2018

Vážení členové v sekci Dokumenty PVfree jsou nyní nové Stanovy a Finanční řád schválené na SČ 2018.

Byl vložen i zápis ze Schůze členů 2018

Váš PVfree.net

02. 10. 2018

GDPR

Vážení členové, 25. 5. 2018 začlo platit nařízení Evropské unie GDPR (angl. General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů, které nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR. 

Potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty PVfree.

25. 05. 2018

Posílení AP Otaslavice

Během minulého týdne se nám podařilo posílit konektivitu na AP Otaslavice novým spojem RAY.

Tímto nabízíme vyšší stabilitu a rychlost pro naše členy připojené na tomoto vysílačí, který je hlavní přípoj pro celé Otaslavice, Brodek a Vincencov.

Vaše PVfree.net

01. 11. 2017

SČ 2017

Dnes byl vložen na naše stránky Zápis ze Schůze členů a nově schválené Stanovy spolku

10. 10. 2017

všechny novinky

Více míst pro připojení

PVfree.net, z.s. umožňuje členům připojení i z více přípojných míst v rámci jedné sítě. Typickým příkladem je např. připojení doma - v práci - na chatě. Takové připojení je stále v rámci jednoho členského příspěvku. 

Jako vysvětlení, jak to vlastně funguje, jsme od počátku sdružení/spolku zastávali postoj vůči "jedné domácnosti", kdy je do ní počítán člen, jeho manžel(ka) a děti, tedy společenství, kdy se podílejí jako partneři na jediném rozpočtu domácnosti.

Nepatří sem tedy brácha, ségra, rodiče, strejda, přítelkyně, samostatně bydlící děti atd. atd. - ti, kdo žijí v "jiné domácnosti..."

Jenže se nám stává, že členové vyžadují současně fungující připojení svojí domácnosti z více míst - doma na optice, v práci  bezdrátově a pak ještě na chalupě, kde dospívající syn raději bydlí sám. V takovém případě je potřebné vnímat ještě podpůrný doplňkový model "jediného člověka".  

V čem spočívá?  Princip je vlastně zakotven v Provozním řádu - zodpovědnou osobou je člen a ten může umožnit připojení členům svojí domácnosti. Ale člen se neumí rozdvojit, proto se může připojit vždy jen na jednom místě, takže fungující připojení je ve výchozím stavu povoleno jen na jednom ze všech povolených přípojných míst. V informačním systému je služba Povolení aktivního přípojného místa - ta umožní, aby si člen sám aktivoval funkční připojení tam, kde to zrovna potřebuje = tam, kde se právě reálně vyskytuje.

Nejsme charitativní organizace a nehodláme se nechat podvádět, potřebujete-li více současně fungujících připojení, musíte se s námi individuálně domluvit, zavolejte na HelpLinku, nebo nás navštivte na klubovně, jistě se dokážeme domluvit na řešení.

 

Bohužel se stále častěji setkáváme s případy, kdy členové svoje připojení nasdílejí svému sousedovi a členský příspěvek platí napůl. Zjištění takového podvodu může mít za následek ukončení členství pro činnost proti zájmům spolku! Stojí to za to, abyste podváděli a nutili správce ke krajním řešením?!

 

 

 

2014 © catman