Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet

Vaše IP adresa je: 3.236.241.39
Schůze členů 2022

Vážení členové, v sekci Dokumenty PVfree byl vložen zápis ze Schůze členů 2022

Váš PVfree.net

12. 09. 2022

Schůze členů 2022

V sekci Dokumenty PVfree byl přidán nový Finanční řád 2022 platný od 1. 1. 2023.

Zvýšení členského příspěvku na 320,- Kč je platné od 1. 1. 2023.

12. 09. 2022

Schůze členů 2021

Vážení členové, v sekci Dokumenty PVfree byl vložen zápis ze Schůze členů 2021

Váš PVfree.net

15. 09. 2021

AP Skalka

Ahoj,
v sobotu proběhne oprava elektroinstalace.
Práce budou budou prováděny v době 9-11 h.
Za výpadek se omlouváme.

Děkujeme za pochopení.
PVfree.net, z. s.

20. 04. 2021

Schůze členů 2020

V sekci Dokumenty byl přidán nový Finanční řád 2020 platný od 1. 1. 2021.

Zvýšení členského příspěvku na 250,- Kč je platné od 1. 1. 2021.

06. 10. 2020

všechny novinky

Schůze členů 2018

Pozvánka na schůzi členů 2018

 

Datum.... 29. 9. 2018 (sobota)

Čas......... 13:00 hodin

Místo...... myslivecká chata nad Určicemi /mapa / GPS: 49.42443N, 17.06209E

 

Rada určila jako předsedajícího schůze členů: Pavla Šmída

 

Navrhovaný program:

 

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti spolku

3. Zpráva revizní komise a pokladníka spolku

4. Změny v druhu členství dle čl. 6, odst. 9, písm. (h) Stanov spolku

    - přijmutí, odejmutí statusu člena seniora

5. Změna stanov a finančního řádu (úprava stanov a finančního řádu z důvodu implementace směrnice GDPR)

6. Diskuze

7. Závěr

 

Po ukončení schůze členů bude následovat volná diskuze & občerstvení v místě konání. Po dobu trvání schůze členů platí zákaz konzumace alkoholických nápojů.

Občerstvení zajištěno.


Schůze členů je nejvyšší rozhodovací orgán spolku. Využijte své právo podílet se na správě spolku!

 

Navrhované změny Stanov spolku:

Současné Stanovy ZDE

Současný Finanční řád ZDE

 

Nové znění:

Úplné znění Stanov k nahlédnutí ZDE

Úplné znění Finančního řádu k nahlédnutí ZDE

 

Členové mají možnost podávat protinávrhy. Protinávrhy musí být doručeny radě spolku nejpozději do 15. 9. 2018, tyto protinávrhy rada zde zveřejní.

rada@pvfree.net

 

Protinávrhy :

Navrhuji doplnit do připravovaných změn Stanov spolku rovněž tyto body:

1.

Článek 6 odstavec 5 doplnit na nové znění takto „Schůze členů je schopna usnášení, je-li přítomno 50% z celkového počtu členů seniorů spolku.

Není-li schůze členů schopná usnášení, může být svolána náhradní schůze. Náhradní schůze členů je schopná usnášení vždy. „

2.

Článek 7 odstavec 5c doplnit na nové znění takto „přijímat interní řády a směrnice spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených ​ ​do ​ ​pravomoci ​ ​schůze ​ ​členů, a o vydání takových vnitřních předpisů nebo jejich aktualizaci neprodleně informovat všechny členy,“

3.

Účetní závěrka za předchozí účetní období má být projednána a schválena radou spolku do konce února. (Stanovy 12-6)

změnit na :

Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou spolku nejpozději ​ ​do konce března ​ ​následujícího ​ ​roku

4.

Navrhuji doplnit do programu bod  „Informace rady o implementaci zásad ochrany OÚ podle GDPR