Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet

Vaše IP adresa je: 100.26.179.41
Schůze členů 2023

Vážení členové, v sekci Dokumenty PVfree byl vložen zápis ze Schůze členů 2023

Váš PVfree.net

20. 09. 2023

Schůze členů 2022

Vážení členové, v sekci Dokumenty PVfree byl vložen zápis ze Schůze členů 2022

Váš PVfree.net

12. 09. 2022

Schůze členů 2022

V sekci Dokumenty PVfree byl přidán nový Finanční řád 2022 platný od 1. 1. 2023.

Zvýšení členského příspěvku na 320,- Kč je platné od 1. 1. 2023.

12. 09. 2022

Schůze členů 2021

Vážení členové, v sekci Dokumenty PVfree byl vložen zápis ze Schůze členů 2021

Váš PVfree.net

15. 09. 2021

AP Skalka

Ahoj,
v sobotu proběhne oprava elektroinstalace.
Práce budou budou prováděny v době 9-11 h.
Za výpadek se omlouváme.

Děkujeme za pochopení.
PVfree.net, z. s.

20. 04. 2021

všechny novinky

Schůze členů 2023 - diskuze

Prodiskutováno v rámci široké diskuse na SČ 2023 postup a aktuální stav šetření Finančního úřadu,cíleného pravděpodobně na prezentování spolku z pohledu zákonů jako podnikající subjekt a tím i snahu docílit zdanění členských příspěvků, což členskou schůzí je vnímáno jako rozpor s podstatou zákonné úpravy sdružování a spolkové činnosti.

Členská schůze vyjadřuje znepokojení nad zkreslenými informacemi, které podávali někteří členové při výpovědi na FÚ. Přesto, že je výslovně ve stanovách uvedeno, že PVfree je spolek, tedy nezisková nepodnikající organizace, objevovaly se informace o poplatcích za internet namísto členských příspěvků apod.

Členská schůze tedy doporučuje zejména členům-seniorům, aby aktivně šířili osvětu mezi členskou základnu a opakovaně vysvětlovali neziskovou podstatu činnosti spolku, výhody poskytované členům a možnosti spolupráce a rozvoje osobních aktivit ve prospěch spolku. Stejně tak by aktivní členové měli apelovat na celou členskou základnu ohledně informovanosti o dění ve spolku, postavení členů, jejich právech a zároveň povinnostech.