Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet

Vaše IP adresa je: 3.214.184.223
Schůze členů 2023

Vážení členové, v sekci Dokumenty PVfree byl vložen zápis ze Schůze členů 2023

Váš PVfree.net

20. 09. 2023

Schůze členů 2022

Vážení členové, v sekci Dokumenty PVfree byl vložen zápis ze Schůze členů 2022

Váš PVfree.net

12. 09. 2022

Schůze členů 2022

V sekci Dokumenty PVfree byl přidán nový Finanční řád 2022 platný od 1. 1. 2023.

Zvýšení členského příspěvku na 320,- Kč je platné od 1. 1. 2023.

12. 09. 2022

Schůze členů 2021

Vážení členové, v sekci Dokumenty PVfree byl vložen zápis ze Schůze členů 2021

Váš PVfree.net

15. 09. 2021

AP Skalka

Ahoj,
v sobotu proběhne oprava elektroinstalace.
Práce budou budou prováděny v době 9-11 h.
Za výpadek se omlouváme.

Děkujeme za pochopení.
PVfree.net, z. s.

20. 04. 2021

všechny novinky

Schůze členů 2023 - diskuze

Prodiskutováno v rámci široké diskuse na SČ 2023 postup a aktuální stav šetření Finančního úřadu,cíleného pravděpodobně na prezentování spolku z pohledu zákonů jako podnikající subjekt a tím i snahu docílit zdanění členských příspěvků, což členskou schůzí je vnímáno jako rozpor s podstatou zákonné úpravy sdružování a spolkové činnosti.

Členská schůze vyjadřuje znepokojení nad zkreslenými informacemi, které podávali někteří členové při výpovědi na FÚ. Přesto, že je výslovně ve stanovách uvedeno, že PVfree je spolek, tedy nezisková nepodnikající organizace, objevovaly se informace o poplatcích za internet namísto členských příspěvků apod.

Členská schůze tedy doporučuje zejména členům-seniorům, aby aktivně šířili osvětu mezi členskou základnu a opakovaně vysvětlovali neziskovou podstatu činnosti spolku, výhody poskytované členům a možnosti spolupráce a rozvoje osobních aktivit ve prospěch spolku. Stejně tak by aktivní členové měli apelovat na celou členskou základnu ohledně informovanosti o dění ve spolku, postavení členů, jejich právech a zároveň povinnostech.Pozvánka na schůzi členů 2023  Datum.... 9. 9. 2023(sobota) Čas........ 13:00 hodin Místo...... myslivecká chata nad Určicemi /mapa / GPS: 49.42443N, 17.06209E   Schůze členů je nejvyšší rozhodovací orgán spolku. Využijte své právo podílet se na správě spolku, poznáte další členy a dozvíte se více o fungování spolku. Rada určila jako předsedajícího schůze členů: Pavla Šmída   Program:   1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti spolku 3. Zpráva revizní komise a pokladníka spolku 4. Změny v druhu členství dle čl. 6, odst.9, písm. (h) Stanov spolku - přijmutí, odejmutí statusu člena seniora 5. Diskuze a informace o dění ve spolku 6. Závěr   Po ukončení schůze členů bude následovat volná diskuze & občerstvení v místě konání. Po dobu trvání schůze členů platí zákaz konzumace alkoholických nápojů.   Občerstvení zajištěno.   Schůze členů je nejvyšší rozhodovací orgán spolku. Využijte své právo podílet se na správě spolku! ... více

Ahoj Freeneťáci, Rok se s rokem sešel a proto pořádáme další ročník naší Freeneťácké akce Tímto Vás zveme v sobotu 17.6.2023 od 10 hod na letiště Stichovice ( na mapě naleznete zde ), kde pořádáme   " LETNÍ DEN S FREENETEM " Celá akce je zamýšlena jako spolkový, zábavný, zážitkový a sportovní den pro naše členy od 0 - 99 let. Na své si přijdou jak samotné děti, tak i dospěláci :-) ... PROGRAM: divadelní představení pro děti - Divadlo Plyšového Medvídka (www.divadloplysovehomedvidka.cz) ukázka hasičského zásahu (např. hašení hořícího auta, apod.) - hasiči Vrahovice ukázka hasičského zásahu mladých hasičů SDH Domamyslice vystoupení břišní tanečnice Jahanara (www.jahanara.cz) taneční vystoupení malých a větších tanečnic S tancem kolem světa ...a mnoho dalšího   *změna programu vyhrazena    Na co se můžete dále těšit: vyhlídkové lety nad Prostějovem (jen v případě slušného počasí) spousta soutěží pro děti s malou odměnou skákací nafukovací hrad malování na obličej výtvarka - tvoření pro děti moderovaná hudba s DJ spouta další prima zábavy :-) Občerstvení pro všechny věkové skupiny zajištěno na místě, parkování v těsné blízkosti areálu letiště na označených plochách zdarma.Pro děti budou při plnění soutěžních her připraveny odměny vč. občerstvení. Předpokládaný konec akce cca 16 hod (dle počasí a účasti).Akce se pořádá i za mírně nepříznivého počasí (na místě budou připraveny kryté prostory, kde se dá přečkat i nějaký ten letní deštík). Moc se těšíme na Vaši účast a věříme, že si to i letos společně užijeme a bude nám přát počasí. Vaše Velká Freeneťácká Rodina PS: Pokud máte možnost věnovat pro naše děti nějaké reklamní předměty či drobné dárečky, doneste je každou středu od 15-17 hod na klubovnu spolku (Daliborka 3) . Děláme to hlavně pro naše děti a ty se umí radovat z jakékoliv byť i malé odměny.Tímto zároveň laskavě děkujeme za bezplatně poskytnuté venkovní prostory místnímu spolku Deltaklub Stichovice (www.deltaklub.cz). ... více

Dnes proběhla změna a navýšení přenosové kapacity všem bezdrátovým přípojkám na až 48Mbit/s z původních až 32 Mbit/s ... více

Na Schůzi členů 2022 byla odsouhlasena nová výše členského příspěvku. Členský příspěvek bude 320,- Kč (vč. DPH)/měsíčně s platností od 1. 1. 2023. ... více

Pozvánka na schůzi členů 2022  Datum.... 10. 9. 2022 (sobota) Čas........ 13:00 hodin Místo...... myslivecká chata nad Určicemi /mapa / GPS: 49.42443N, 17.06209E   Schůze členů je nejvyšší rozhodovací orgán spolku. Využijte své právo podílet se na správě spolku, poznáte další členy a dozvíte se více o fungování spolku. Rada určila jako předsedajícího schůze členů: Pavla Šmída   Program:   1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti spolku 3. Zpráva revizní komise a pokladníka spolku 4. Změny v druhu členství dle čl. 6, odst.9, písm. (h) Stanov spolku - přijmutí, odejmutí statusu člena seniora 5. Změna výše členského příspěvku:    - návrh č. 1: zvýšení členského příspěvku na 320 Kč/měsíc s DPH,    - návrh č. 2: zvýšení členského příspěvku na 350 Kč/měsíc s DPH,    - návrh č. 3: zvýšení členského příspěvku na 290 Kč/měsíc s DPH 6. Volba nové rady a kontrolní komise 7. Diskuze 8. Závěr   Po ukončení schůze členů bude následovat volná diskuze & občerstvení v místě konání. Po dobu trvání schůze členů platí zákaz konzumace alkoholických nápojů.   Občerstvení zajištěno.   Tímto vyzýváme členy k předkládání protinávrhů. Protinávrhy musí být doručeny radě spolku nejpozději do 27. 8. 2022, tyto protinávrhy rada zde zveřejní. ... více